הנדסה אווירונאוטית

מתדלק 767

בדק מטוסים. תע"א.

הסבת מטוס בואינג 767 למטוס תדלוק. מחבר פוד התדלוק לכנף.

חיזוק כנף.

HAROP

תעשיה אווירית. כתב"מ המהווה חימוש משוטט. שוהה באוויר וממתין לתקיפה. מבנה חו"מ. אנליזות אווירואלסטיות.

lizard

חב' אלביט. פתיחת מעטפת טיסה עבור התקנת מערכת הנחיה לפצצה רב משימתית. מבוססת כיוון לייזר ו GPS.

ראדום אוויוניקה לכתב"מ RUSTOM II

חב' אורביט. חופת פוד אוויוניקה מחומרים מרוכבים באורך כ 3 מ' מותקנת על כתב"מ הודי RUSTOM II. 

X-Hawk

אורבן איירונאוטיקס.

כלי טיס חדשני, מאוייש, ממריא אנכית.

אנליזות מבנה, עומסים, חומרים מרוכבים

אווירואלסטיות

לקוחות בכלל השוק הישראלי – תע"א, רפא"ל, תע"ש, אלביט ועוד.

אנליזות אווירואלסטיות דינמית – פרפור.

אנליזות אוירואלסטיות סטטית – דיברגנציה, השפעות על מקדמים אווירודינמיים. חישובי תמרון. עומסים.

לווין ארוס B

מב"ת תע"א.

אנליזות מבנה של לווין. דו"ח הצדקת מבנה.

ברדלס

תע"א. כתב"מ ממריא אנכית. מצוייד בשלושה מנועים משני זווית – אנכי להמראה/נחיתה ואופקי לטיסה ומנוע אף לדחף אופקי. אנליזות מבנה ואווירואלסטיות.

קטב"מ הרמס 450

חץ הכסף. אלביט.

אנליזות אווירואלסטיות ואנליזות מבנה למשפחת כתב"מ "הרמס".

קטב"מ כדן סגול

תעשייה צבאית.

אנליזות מבנה ואווירואלסטיות. כתב"מ ורסאטילי ארוך טווח.