הצוות הניהולי

דורון שלו – בעלים​

נחום יחזקאל 

מנהל/מהנדס בכיר​

גיא רוימי

מנהל/מהנדס בכיר​

ליאת שנרגס

מנהלת המשרד​

מרסלו מיליגר

מהנדס בכיר / תחום אנליזות​